Benefice v Divadle Gong 15. 4. 2016


První fotky ZDE.

Děkujeme návštěvníkům benefice, Divadlu VOSTO5 za jejich báječnou improvizaci a všem umělcům a donátorům, kteří poskytli svá díla do naší dražby, která nakonec Sestrám přinesla 65 tisíc korun. Celkem nám benefice přinesla 123 tisíc korun, které nám krásně pokryjí finanční náklady na uspořádání tábora.

DĚKUJEME!!!!

Benefice 2016 - Gong - 15. dubna

Sportovní hry RIO 16

Divadlo GONG 15. 4. 2016 – Dražební Katalog.

Naše obrovské díky zaslouží umělci, kteří nám věnovali svá díla do umělecké dražby: Lucie Martišková, Petr „Bubun“ Sádlo, Petr Josek, Jáchym Šolar, Eva Baďurová, Léna Brauner, Leoš Suchan, Jana Pilmajerová, Ildefons Hoyng, Jan Letovský, Renata Caletková a divadlo VOSTO5.

A ohromné poděkování patří i firmám, které nás podpořily věcně či finančně: Hardcore Tréninky, Sport Invest Groupe, Glassimo, Český olympijský výbor, ProEvent a Tebodin.

.