Přihlášení na akce


Pozvánky na akce většinou rozesíláme mailem nebo jsou přihlašovací formuláře v jednotlivých akcích Kalendáře.

Pokud s námi chcete jezdit na akce, je potřeba vyplnit ASISTENČNÍ DOTAZNÍK, ze kterého pak čerpáme informace nutné k osobní asistenci a který nám umožňuje převzít odpovědnost a uzavřít pojistné smlouvy atp. Vyplnění formuláře zabere tak 10 minut a budete muset i opisovat některá čísla z některých dokladů.