Asistenční kurs


V dnešní době již jsou asistenční kursy pořádány pro jednotlivé třídy gymnázia Na Pražačce pravidelně. Následující informace jsou z jednoho z prvních kurzů, který nabízel široké spektrum informací během celého dne.

Asitenční kurs pořádaný 10. 6. 2017 v gymnáziu Na Pražačce. Sestával ze čtyř částí: Fyzioterapie – PhDr. Tereza Nováková, PhD., Základní pravidla asistence – Mgr. Ondřej Poláček, Praktická asistence – Radek Novák, Lékařské aspekty a první pomoc – MUDr. Adam Houska.

Nejdříve nám Tereza Nováková řekla to nejdůležitější o FYZIOTERAPII. Využívat pohybové dovednosti klienta, zvedat nohama ne zády, vynechat rotaci se zátěží a používat zpevnění trupu dechem. Na Honzovi jsme si pak zkusili, jak jednoduché je pomoci kvadruplegikovi uvolnit křeče horní končetiny. AsistKursFYZ

Před obědem přišel se svou prezentací o ZÁKLADNÍCH PRAVIDLECH ASISTENCE Ondřej Poláček. Shrnutím jeho příspěvku by mohlo být: Starejte se o klienta, jako by to byla vaše nemocná maminka. S úctou a láskou. AsistKurzAUT

Pokračováním teoretických základů byla PRAKTICKÁ ASISTENCE a vyzkoušení manipulačních technik a grifů, kterými se lze postarat i o daleko těžší klenty a se kterými nás seznámil Radek Novák z LDN na Košíku. AsistKurzASI

S posledním příspěvkem přišel Adam Houska. Týkal se LÉKAŘSKÝCH ASPEKTŮ všech různých typů postižení a byl završen částí o PRVNÍ POMOCI se zřetelem na postižení klientů. AsistKurzPRV

Kurs se pořádal za finanční podpory Úřadu vlády ČR.