Kdo s námi jezdí?


Účastníky našich akcí jsou mládežníci od 14 do 30 let s velmi širokým spektrem postižení od mentálních přes fyzická ke kombinovaným vadám. Typickou diagnózou je dětská mozková obrna, častým jevem jsou mentální retardace či senzorická omezení, potkáváme se i s downovým syndromem a poúrazovými stavy. Přibližně třetina našich klientů je upoutána na invalidní vozík. Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni asistovat v podstatě komukoli, koho se jeho blízcí rozhodnou na chvíli postrádat. Naši účastníci pochází z různých míst České republiky, ale s rozvojem aktivit v hlavním městě se dá očekávat, že Pražáků bude přibývat.