Hospodaření


Aktivní odkaz na Transparentní účet: 2600807333/2010

Jak financujeme letní tábory a další volnočasové aktivity?

Rok 2015 zavířil nejenom naším statutem, ale i našimi finančními proudy, kterými proteklo 594 tisíc korun.

Vzhledem k rozšířené činnosti našeho klubu se PŘÍJMY v roce 2015 daly rozdělit přibližně na čtvrtiny. První tvořily granty a dotace, druhou sponzoři a výtěžky dobročinných akcí a zbývající polovinu tvořily účastnické poplatky.

VÝDAJE byly největší za tábor – 423 tisíc. Nově pořádané výlety stály 13 tisíc a provoz Klubu 37 tisíc. Dohromady tedy 473 tisíc. Rozdíl byl převeden na provoz Klubu do dalšího roku.

Níže uvedené grafy situaci vizualizují a čísla v nich uvedená znamenají tisíce korun českých.

2015-prijmy 2015-vydaje

Podrobnější informace se můžete dočíst v naší „Výroční zprávě“ uveřejněné v rámci Benefice na jaře roku 2016.