Přihlášení na akce


Pokud s námi chcete jezdit na akce, je potřeba vyplnit ASISTENČNÍ DOTAZNÍK, ze kterého pak čerpáme informace nutné k osobní asistenci a který nám umožňuje převzít odpovědnost a uzavřít pojistné smlouvy atp. Vyplnění formuláře zabere tak 10 minut a budete muset i opisovat některá čísla z dokladů. Dotazník vyplňujte pouze, pokud jste se na tom s námi předem  dohodli. Pokud nás chcete kontaktovat, použijte mail: info@sestryvsukni.cz.

Pro výběr účastníků na akce posuzujeme následující kritéria: – aktivita během roku – věk – předchozí spolupráce – adresa – odlehčení rodičům – typ a míra postižení – sociální kompatibilita a interakce – míra prožívání – sesterské dispozice – lékařské vyjádření.